Inwestycja nowy Strzeszyn. otrzymała honorowe wyróżnienie w prestiżowym konkursie architektonicznym Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro za optymalne wpisanie nowej zabudowy w charakter istniejącej dzielnicy, przy jednoczesnym wykreowaniu nowego standardu przestrzennego.

Jury doceniło stworzenie kameralnych przestrzeni wspólnych, które sprzyjają budowaniu relacji sąsiedzkich, jak również maksymalne utrzymanie istniejącego drzewostanu, pełniącego rolę naturalnej izolacji pomiędzy poszczególnymi częściami zabudowy. Równowaga pomiędzy otwartym osiedlem mieszkaniowym, a prywatnością przydomowych ogródków, skala inwestycji, jej intensywność, rozwiązania materiałowe czy wreszcie detal architektoniczny czynią z tej inwestycji wygodne, funkcjonalne i bardzo estetyczne miejsce do zamieszkania. Wyjątkowe założenie przestrzenne, zdaniem kapituły konkursu, wyznacza nowy kierunek w poszukiwaniu czegoś pomiędzy mieszkaniem, a domem w granicach miasta. 

W ponad 20-letniej historii konkursu jest to pierwszy przypadek, kiedy jury poza nagrodą główną zdecydowało się również na przyznanie honorowego wyróżnienia.

Wstecz